HİDROTERAPİ BALNEOTERAPİ ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ GÜNCEL HABERLER

HİDROTERAPİ BALNEOTERAPİ ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ GÜNCEL HABERLER

İlgili sağlık çalışanları ile; daldırma banyoları, kontrast banyolar, girdap banyoları, kelebek banyosu, kontrast duşlar, hidromasaj, su altı traksiyon banyosu, galvanik banyo, balneoterapi gibi hidroterapi yöntemleri konusunda çalışmalar planlanacaktır. 
BU çalışmalara katılmak isteyen sağlık çalışanları ve işletme sorumlularını çalışma kolumuza ücretsiz olarak üye olmaya bekliyoruz.