Eğitimler

 Kayropraktik Okulu, Kayropraktik Kursu, Kayropraktik Eğitimi, Chiropractic Education, Chiropractic Course, Chiropractic School

 Nöral Terapi Eğitimi, Nöral Terapi Okulu, Nöral Terapi Kursu, Neural Therapy Education, Neural Therapy School, Neural Therapy Course

                            Nöralterapi 2016 Eğitim Takvimi *

ANKARA

İSTANBUL

27-28 Şubat 2016 (2. Basamak)

12-13 Mart 2016 (1. Basamak)

5-6 Mart 2016
(TEKRAR VE BİTİRME SINAVI)
2-3 Nisan 2016
(TEKRAR VE BİTİRME SINAVI)

14-15 Mayıs 2016 (3. Basamak)

ilan edilecek…

1-2 Ekim 2016 (4. Basamak)

ilan edilecek…

4. KLİNİK NÖRALTERAPİ SEMPOZYUMU 12-13 Kasım 2016 (Ankara)

*Eğitim takvimi taslaktır, değişiklikler olabilir. 

 Nöralterapi, neural therapy, nöralterapi kursu, nöralterapi sertifika, 2016, integratif tıp

 Proloterapi Eğitimi, Proloterapi Okulu, Proloterapi Kursu, Prolotherapy Education, Prolotherapy School, Prolotherapy Course


 Homeopati Eğitimi, Homeopati Okulu, Homeopati Kursu, Homeopathy Education, Homeopathy School, Homeopathy Course


 Osteopati Eğitimi, Osteopati Okulu, Osteopati Kursu, Osteopathy Education, Osteopathy School, Osteopathy Course


 Kupa Terapisi Eğitimi, Kupa Terapisi Okulu, Kupa Terapisi Kursu, Cupping Therapy Education, Cupping Theraphy School, Cupping Therapy Course


 Mezoterapi Eğitimi, Mezoterapi Okulu, Mezoterapi Kursu, Mesotherapy Education, Mesotherapy School, Mesotherapy Course


 Refleksoloji Eğitimi, Refleksoloji Okulu, Refleksoloji Kursu, Reflexology Education, Reflexology School, Reflexology Course

 Uygulamalı Kinezyoloji Eğitimi, Uygulamalı Kinezyoloji Okulu, Uygulamalı Kinezyoloji Kursu, Applied Kinesiology Education, Applied Kinesiology School, Applied Kinesiology Course