Duyurular

14 Eylül 2018

İntegratif Tıp Derneği Başkanlığından,

Üye bilgilerinin güncellenmesi ve üyelik sırasında verilen beyanların teyit edilmesi amacıyla, üyelerin T.C. kimlik numaralarının bulunduğu bir evrak (nüfus cüzdanı, doktor bilgi bankası çıktısı, sigorta pirim evrağı vb) nüsha veya fotokopisini derneğimize e-posta, kargo veya elden teslim yoluyla ulaştırmaları konusunda üyelere bilgi verilmesine;

15 (on beş) gün sürenin sonunda talep edilen bilgileri sağlamayan üyeler hakkında dernek tüzüğünün 5-4. Maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.

İlanen duyurulur.

 


 

30 Eylül 2018 

İntegratif Tıp Derneği Başkanlığından,
14.09.2018 tarih ve 29 no`lu karara göre yönetim kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri derneğe ulaştırmayan üyeler için dernek tüzüğünün 5-4. Maddesi gereğince işlem yapılmıştır. Konu ile ilgili iletişim bilgilerinin güncelliği ölçüsünde ilgililere bilgi verilmiştir. İlgililerin yeniden üyelik talepleri olması durumunda üyelik prosedürlerini yerine getirmeleri ve istenilen belgeleri sağlamaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur.

 

7 Ekim 2018 

İntegratif Tıp Derneği Başkanlığından,
Dernek olağanüstü genel kurul toplantısının 24.10.2018 tarihinde saat 11:00`de Yayla Mah. Fatih Çarşısı, 2/118, Isparta, adresinde bulunan dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde ikinci toplantının 02.11.2018 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem
1- Açılış ve yoklama
2- Divan başkanlığı seçimi
3- Saygı duruşu, İstiklal Marşı
4- Konuşmalar
5- Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi
6- Üst kuruluşlara katılma kararının görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
7- Taşınmaz alımı ile ilgili kara alınması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış